wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie met een vast team dat goed op elkaar is ingesteld, vanwege een nauwe samenwerking proberen wij onze zorgkwaliteit hoog te houden.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Er zorg op maat wordt geboden
  • Wij aansluiten op de wensen van de bewoner
  • Jij je veilig voelt bij ons
  • Er vaste gezichten aanwezig zijn op de woongroep

Onze medewerkers zijn allen in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag). Onze medewerkers volgen de cursus gebarentaal. En natuurlijk hebben we BHV en reanimatie in ons bezit.

Al onze medewerkers beschikken over een goede motivatie om samen met jou aan de slag te gaan.