samenwerken

samenwerken

Pijler wonen vind het belangrijk dat er nauw wordt samen gewerkt met jou en je sociale omgeving. Je wordt actief betrokken bij je eigen voortgang, jij staat centraal. Wij streven naar een fijn contact en goede samenwerking met je familie, vrienden, en andere contacten uit je netwerk.

Daarnaast werken wij samen met andere hulpverlenende partijen om het beste uit jou naar boven te halen.

Wil je snel gaan, ga alleen.  Wil je ver komen, ga samen