kwaliteit

Onze begeleiding is vraaggericht en gericht zijn op zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. De begeleiding is gericht op de cliënt en op vraag ook zijn omgeving.

De primaire doelstelling van Pijlerzorg en wonen is het verlenen van zorg dit proces is opgedeeld in deelprocessen waarvan verschillende activiteiten deel uitmaken. De deelprocessen en bijbehorende relevante activiteiten zullen hier achtereenvolgend worden besproken.

proces

Alle processen zijn erop gericht om de uiteindelijke inhoudelijke zorg van de cliënt zo goed mogelijk vorm te geven.Daarbij het belang van de cliënt centraal gesteld in lijn met de visie van Pijlerzorg en wonen.

“Ons streven is dat ieder mens met een beperking gelukkig kan zijn en dat ieder mens de kans krijgt om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Tijdens de zorg en ondersteuning van Pijlerzorg en wonen staat de cliënt centraal en behoudt de cliënt de regie. Daarnaast ligt de nadruk op de mogelijkheden van de cliënt, in plaats van de beperkingen. Ons doel is om de zorg vanuit Pijlerzorg en wonen zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de behoeftes van de cliënt. Bij het begeleiden staat samenwerking met de zorgvrager en het netwerk centraal. Binnen Pijlerzorg en wonen zijn er vakbekwame medewerkers werkzaam, die zorgvuldig omgaan met de belangen van de cliënt.”

Wij hebben een risico inventarisatie en evaluatie, daarvoor wordt gebruikt gemaakt van ZorgRie. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de protocollen-check en indien nodig bij gesteld.

zorgrie